مکتب ها زادگاه های تئوری ها هستند
دوره‌آموزشی

آشنایی با مکاتب اقتصادی

در فرهنگ روزنامه‌نگاری و ارتباطات، نرم‌خبر یکی از سبک‌های خبرنویسی است. نرم‌خبر، ماهیتی گزارش‌گونه دارد، و عمدتاً برای پوشش موضوعات مورد علاقهٔ انسانی ...