سخنرانی

مطالعاتی درباره تحولات اقتصادی در چین

بهمن پرهام، مائده آبروشن، پرویز محرری، قهرمان عظیم زاده، فریدون پرهام، ناصر نوتاش، علیرضا زیاری، نادره طاری، مجتبی محمدزاده، مهـدی منـوری، صادق اخلاقی، علی رضوانی، محسن اسدالهی و شهرام اتفـاق

مطالعه تحولات اقتصادی چین، دربردارنده آموزه‌های مهمی برای همه جوامع بشری و از جمله ایران است. در این فعالیت مطالعاتی، منابع متفاوتی را بررسی خواهیم کرد و به مقایسه و تحلیل مناقشات و آرای متعارضی در کنار یکدیگر خواهیم پرداخت. از این رو مطالعه چند کتاب و مقاله درباره چین، با محوریت کتاب: «چین چگونه سرمایه‌داری شد؟» را در دستور کار خودمان قرار دادیم

جلسۀ اول 
تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۹۹ – جلسه اول / با مشارکت بهمن پرهام، مائده آبروشن، پرویز محرری، قهرمان عظیم زاده، فریدون پرهام، ناصر نوتاش، علیرضا زیاری و شهـرام اتفـاق
.

ادیان در چین – نشست در سکوت: بهمن پرهام

مقاله ای از مائو: مائده آبروشن

تاریخ چین (۱): پرویز محرری

زندگی‌نامه مائو: مائده آبروشن

اقتصاد فقر از نوع چینی: قهرمان عظیم زاده

بریده‌هایی از مجموعه آثار مائو: شهـرام اتفـاق

مدیریت و هماهنگی: فریدون پرهام

امور فنی: ناصر نوتاش و علیرضا زیار


جلسۀ دوم – بخش اول
تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۹ – جلسه دوم – بخش اول / با مشارکت  پرویز محرری، نادره طاری، قهرمان عظیم زاده، فریدون پرهام و ناصر نوتاش
.

تاریخ چین (۲): پرویز محرری

فرازهایی از کتاب «معمای چین»: نـادره طـاری 

چین و شوروی: قهرمان عظیم زاده

مدیریت و هماهنگی: فریدون پرهام

امور فنی: ناصر نوتاش 


جلسۀ دوم – بخش دوم
تاریخ ۴ شهریور ۱۳۹۹ – جلسه دوم –  بخش دوم /  با مشارکت  شهرام اتفاق، فریدون پرهام و ناصر نوتاش
.

هفده تغییر مهم پس از مرگ مائو: شهـرام اتفــاق

مدیریت و هماهنگی: فریدون پرهام

امور فنی: ناصر نوتاش 


جلسۀ سوم
تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ – جلسه سوم /  با مشارکت  مجتبی محمدزاده، شهرام اتفاق، فریدون پرهام و ناصر نوتاش
.
بازخوانی فصلی از کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند» درباره چین : مجتبی محمد زاده

مرور فصل سوم کتاب «چین چگونه سرمایه داری شد؟» : شهـرام اتفــاق

مدیریت و هماهنگی: فریدون پرهام

امور فنی: ناصر نوتاش 


جلسۀ چهارم
تاریخ ۱۸ شهریور ۱۳۹۹ – جلسه چهارم/  با مشارکت  مهدی منوری، فریدون پرهام و ناصر نوتاش
.
مروری بر مقالۀ «سوسیالیسم با ویژگی چینی»: مهدی منوری

مدیریت و هماهنگی: فریدون پرهام

امور فنی: ناصر نوتاش 


جلسۀ پنجم
تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ – جلسه پنجم / با مشارکت صادق اخلاقی، فریدون پرهام، ناصر نوتاش و شهـرام اتفـاق
.

مروری بر فصل سوم – بخش ۲ از کتاب اقتصاد سیاسی محیط زیست دربارۀ سوسیالیسم بازار: صادق اخلاقی

شرحی بر مناسبات بازار، سوسیالیسم بازار و چین: شهـرام اتفـاق

مدیریت و هماهنگی: فریدون پرهام

امور فنی: ناصر


جلسۀ ششم  – بخش اول
تاریخ ۱ مهرمــاه  ۱۳۹۹ – جلسه ششم – بخش اول/ با مشارکت علی رضوانی، قهرمان عظیم زاده، محسن اسدالهی، فریدون پرهام و ناصر نوتاش
.

سازمان تجارت جهانی و چین: علــی رضــوانی

اقتصاد انرژی و چین: قهـرمان عظیم زاده

تحولات اخیر سیاسی و اقتصادی در چین: محسن اســدالهی 

مدیریت و هماهنگی: فریدون پرهام

امور فنی: ناصر نوتاش


جلسۀ ششم  – بخش دوم
تاریخ ۱ مهرمــاه  ۱۳۹۹ – جلسه ششم – بخش دوم/ با مشارکت شهــرام اتفــاق، فریدون پرهام و ناصر نوتاش
.

اشاراتی به کتاب «چین» – هنری کیسینجر، مقاله ای از مجله فوربز نوشته راینز زاتیمان درباره «وضعیت بخش خصوصی در چین»، کتاب «باریکه راه آزادی» – عجم اوغلو و رابینسون، کتاب «چرا ملت ها شکست میخورند» – عجم اوغلو و رابینسون، و مرور اجمالی فصول ۴ و ۵ کتاب «چین چگونه سرمایه داری شد»: شهـرام اتفـاق

مدیریت و هماهنگی: فریدون پرهام

امور فنی: ناصر نوتاش


در اینجا فایل های صوتی مربوط به این نشست های مطالعاتی ارایه شده است:


مطالعاتی درباره تحولات اقتصادی در چین – جلسۀ اول (۱)


مطالعاتی درباره تحولات اقتصادی در چین – جلسۀ دوم (۲) – بخش اول


مطالعاتی درباره تحولات اقتصادی در چین – جلسۀ دوم (۲) – بخش دوم


مطالعاتی درباره تحولات اقتصادی در چین – جلسۀ سوم (۳)


مطالعاتی درباره تحولات اقتصادی در چین – جلسۀ چهارم (۴)


مطالعاتی درباره تحولات اقتصادی در چین – جلسۀ پنجم (۵)


مطالعاتی درباره تحولات اقتصادی در چین – جلسۀ ششم (۶) بخش اول


مطالعاتی درباره تحولات اقتصادی در چین – جلسۀ ششم (۶) بخش دوم


دسترسی در آپارات و یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه اول (۱) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه اول (۱) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) – بخش اول در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) – بخش اول در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) – بخش دوم در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) – بخش دوم در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه سوم (۳) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه سوم (۳) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهارم (۴) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهارم (۴) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه پنجم (۵) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه پنجم (۵) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه ششم (۶) – بخش اول در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه ششم (۶) – بخش اول در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه ششم (۶) – بخش دوم در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه ششم (۶) – بخش دوم در یوتیوب

Website | + posts

نوشته های مشابه

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا