کتاب

مروری بر کتاب «جامعه مدنی» – نوشته موسی غنی‌نژاد

به روایت شهرام اتفاق

در این جلسات به مرور کتاب «جامعه مدنی» اثر برجسته و ماندگار موسی غنی‌نژاد پرداخته‌ایم. این کتاب نخستین بار در سال ۱۳۷۷ توسط انتشارات نشر نو طرح نو منتشر شد. اما نسخه جدید آن در سال ۱۳۹۹ توسط انتشارات مینوی خرد منتشر شد و حاوی بخش‌هایی نو و ویرایشی جدید است.

غنی‌نژاد در توصیف جامعه مدنی نوشته است: «عنصر اصلی و اولیه ای که موجب تشکیل جامعه مدنی می شود آزادی فردی است .جامعه مدنی عباردت است از ساحتی از زندگی اجتماعی افراد که توسط قانون حفاظت می شود … تحقق جامعه مدنی در درجه اول مستلزم این است که فرد واقعا دارای حقوق مالکیت فردی باشد … اگر توسعه سیاسی را آزادی های سیاسی (مطبوعات .احزاب. تشکل های صنفی و غیره ) و مشارکت دموکراتیک و صلح آمیز مردم در سرنوشت سیاسی خود بدانیم. باید اذعان کرد که توسعه سیاسی مسبوق به جامعه مدنی است و نه مقدم بر آن … جامعه مدنی از لوازم توسعه سیاسی است و این توسعه از نتایج ثمرات آن جامعه می باشد. تصور اینکه بدون وجود یک ساحت اقتصادی مستقل از قدرت سیاسی (دولت) که در واقع شالوده جامعه مدنی است، می توان به توسعه سیاسی پایداری نائل آمد توهمی بیش نیست … آزادی های سیاسی زمانی می تواند تحقق یابد و تداوم داشته باشد که دارای متکای مطمئن مادی و اقتصادی داشته باشد … آنهایی که جامعه مدنی را نهاد هایی خارج از حیطه دولت ار یک سو و بیرون از حوزه اقتصاد و بازار از سوی دیگر، تعریف می کنند … جامعه مدنی در وحله اول ساحت اقتصادی مستقلی از دولت است … جامعه مدنی و حکومت قانون مستلزم اعتقاد به فرد به عنوان ارزشی متعالی و عنصر نهایی تصمیم‌گیری در عرصه های گوناگون زندگی اجتماعی و اقتصادی است … واحد تشکیل‌دهنده جامعه مدنی عبارت فرد است …»

مانند همیشه، فریدون پرهام عزیز، مدیریت، سازماندهی و هماهنگی جلسات کتابخوانی را بر عهده داشت و همه ما قدردان کوشش‌های مستمر و مهربانی او هستیم.

دسترسی به محتوای جلسات از طریق نشانی‌های زیر میسر است:


جلسۀ اول:


جلسۀ دوم قسمت اول:


جلسۀ دوم قسمت دوم:


جلسۀ سوم:


جلسۀ چهارم:


جلسۀ پنجم:


جلسۀ ششم:


جلسۀ هفتم قسمت اول:


جلسۀ هفتم قسمت دوم:


جلسۀ هشتم:


جلسۀ نهم:


جلسۀ دهم:


جلسۀ یازدهم:


جلسۀ دوازدهم:


جلسۀ سیزدهم:


جلسۀ چهاردهم:


جلسۀ پانزدهم:


جلسۀ شانزدهم:


جلسۀ هجدهم:


دسترسی در آپارات، یوتیوب و تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه اول (۱) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه اول (۱) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه اول (۱) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) قسمت اول (۱) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) قسمت اول (۱) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) قسمت اول (۱) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) قسمت دوم (۲) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) قسمت دوم (۲) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) قسمت دوم (۲) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه سوم (۳) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه سوم (۳) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه سوم (۳) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهارم (۴) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهارم (۴) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهارم (۴) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه پنجم (۵) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه پنجم (۵) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه پنجم (۵) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه ششم (۶) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه ششم (۶) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه ششم (۶) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه هفتم (۷) قسمت اول در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه هفتم (۷) قسمت اول در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه هفتم (۷) قسمت اول در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه هفتم (۷) قسمت دوم در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه هفتم (۷) قسمت دوم در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه هفتم (۷) قسمت دوم در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه هشتم (۸) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه هشتم (۸) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه هشتم (۸) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه نهم (۹) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه نهم (۹) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه نهم (۹) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه دهم (۱۰) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه دهم (۱۰) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه دهم (۱۰) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه یازدهم (۱۱) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه یازدهم (۱۱) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه یازدهم (۱۱) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوازدهم (۱۲) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوازدهم (۱۲) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوازدهم (۱۲) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه سیزدهم (۱۳) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه سیزدهم (۱۳) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه سیزدهم (۱۳) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهاردهم (۱۴) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهاردهم (۱۴) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهاردهم (۱۴) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه پانزدهم (۱۵) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه پانزدهم (۱۵) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه پانزدهم (۱۵) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه شانزدهم (۱۶) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه شانزدهم (۱۶) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه شانزدهم (۱۶) در تلگرام

فایل صوتی جلسه هفدهم منتشر نخواهد شد.

دسترسی به فایل صوتی جلسه هجدهم (۱۸) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه هجدهم (۱۸) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه هجدهم (۱۸) در تلگرام

قسمت دوم فایل صوتی جلسه هجدهم منتشر نخواهد شد.

Website | + posts

پژوهشگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا