سخنرانی

مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی»

فریدریش آگوست فون هایک، در مسیر دفاع از لیبرالیسم و نقد سوسیالیسم گام های بلندی برداشته است. کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی»، دربردارندۀ برخی از مهمترین آموزه های مهم هایک است. کتاب از مقالات جداگانه‎ ای تشکیل شده است که بر خلاف ظاهر آن، پیوند تنگاتنگی با هم دارند. به توصیف هایک، به رغم اینکه مقاله‎ ها از فلسفۀ اخلاق تا روش های علوم اجتماعی و از مسایل سیاست اقتصادی تا نظریه محض اقتصادی را در برمی‎گیرند، در بیشتر آنها به این مسایل به عنوان جنبه های مختلفی از یک مسئلۀ بنیادین واحد پرداخته شده است.

فایل های صوتی زیر مربوط به مرور این کتاب و مسایل مربوط به حواشی آن است:


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ اول (۱):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ دوم (۲):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ سوم (۳):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ چهارم (۴):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ پنجم (۵):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ ششم (۶):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ هشتم  (۸):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ نهم (۹):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ دهم (۱۰):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ یازدهم (۱۱):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ دوازدهم (۱۲):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ سیزدهم (۱۳):

+++


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ چهاردهم (۱۴):

+++


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ پانزدهم (۱۵):

+++

 

دسترسی در آپارات و یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه اول (۱) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه اول (۱) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه اول (۱) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوم (۲) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه سوم (۳) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه سوم (۳) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه سوم (۳) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهارم (۴) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهارم (۴) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهارم (۴) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه پنجم (۵) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه پنجم (۵) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه پنجم (۵) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه ششم (۶) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه ششم (۶) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه ششم (۶) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه هشتم (۸) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه هشتم (۸) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه هشتم (۸) در تلگرام

دسترسی به فایل تصویری (وبینار) جلسه نهم (۹) در آپارات

دسترسی به فایل تصویری (وبینار) جلسه نهم (۹) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه نهم (۹) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه دهم (۱۰) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه دهم (۱۰) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه دهم (۱۰) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه یازدهم (۱۱) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه یازدهم (۱۱) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه یازدهم (۱۱) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه دهم (۱۲) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوازدهم (۱۲) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه دوازدهم (۱۲) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه سیززدهم (۱۳) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه سیزدهم (۱۳) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه سیزدهم (۱۳) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهاردهم (۱۴) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهاردهم (۱۴) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه چهاردهم (۱۴) در تلگرام

دسترسی به فایل صوتی جلسه پانزدهم (۱۵) در آپارات

دسترسی به فایل صوتی جلسه پانزدهم (۱۵) در یوتیوب

دسترسی به فایل صوتی جلسه دهم (۱۵) در تلگرام

 

شهرام اتفاق

پژوهشگر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا